Vilkår & Betingelser

Disse salgsbetingelser bør gennemlæses grundigt.

Salgsbetingelserne indeholder de vilkår, der gælder for al handel på “www.acufit.dk”, og som kunden derfor er bundet af.

Nedenstående vilkår og betingelser (“Betingelserne”) gælder for al brug af www.acufit.dk og for alle indkøb foretaget på eller via www.acufit.dk.

Betingelserne gælder mellem kunden og:

Acupressure Massage Solution ApS, Færgeparken 20, 3600  Frederikssund CVR-nr. 36 02 99 27

(herefter “Acufit” eller “vi” eller “os”). Eventuel korrespondance, eventuelle reklamationer eller forespørgsler vedrørende disse betingelser eller www.acufit.dk bedes fremsendt til de kontaktadresser, der er anført under kontakt.

Generelle Bestemmelser

Acufit forbeholder sig ret til:

• At ændre eller lukke www.acufit.dk (eller dele deraf), midlertidigt eller permanent, uden yderligere meddelelse. Acufit hæfter ikke overfor Dig eller nogen tredjepart for ændringer eller lukning.

• At ændre Betingelserne og/eller leverings betingelserne på et hvilket som helst tidspunkt. I sådanne tilfælde vil fortsat brug af www.acufit.dk (eller dele deraf) fra Din side betragtes som accept fra Din side af de gennemførte ændringer. Det er Dit ansvar regelmæssigt at tjekke, om betingelserne er blevet ændret. Såfremt Du ikke kan godkende en ændring af Betingelserne, skal Du straks ophøre med at bruge www.acufit.dk.

• Såfremt Acufit foretager ændringer af disse Betingelser, gennemføres Dine bestillinger i henhold til de Betingelser, der er gældende på datoen for Din ordreafgivelse. De gældende betingelser kan rekvireres pr. e-mail: kundeservice.dk@acufit.dk.

Generelle Vilkår

Hvis en bestemmelse i disse Betingelser helt eller delvist viser sig at være ugyldig eller ulovlig, betragtes denne bestemmelse som udgået fra Betingelserne, uden at dette har indflydelse på Betingelsernes øvrige bestemmelser.

Købsaftaler er underlagt dansk ret. FN’s konvention om aftaler om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse. Hvis Du er handels drivende, en juridisk enhed eller tilsvarende og etableret i henhold til offentlig ret, vil Randers, Danmark, være værneting for eventuelle tvister, der måtte opstå på grundlag af købsaftale. Det samme gælder, hvis du flytter Din hjemsteds adresse eller bopæls adresse udenlands efter indgåelse af købsaftalen.

Køb af Acufit’s Produkter

Der kan bestilles varer:
 • som er beskrevet og udbydes til salg via www.acufit.dk
 • som skal leveres i Danmark
 • som er til brug, i erhvervsmæssig øjemed.
 • Acufit forbeholder sig ret til at afvise ordrer (f.eks. hvis det antages, at en ordre er afgivet med henblik på videresalg ad distributionskanaler, der ikke er godkendt af Acufit).

Produkt- og prisoplysninger er anført på www.acufit.dk. Acufit træffer enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at alle relevante produkt- og prisoplysninger på www.acufit.dk, er korrekte og aktuelle, når de lægges ud på www.acufit.dk re. Det er vores mål, at www.acufit.dk altid skal være opdateret. Det kan dog forekomme, at oplysningerne på bestillingstidspunktet ikke afspejler de faktiske forhold.

Bestilling & Købsaftale

 • Når Du har valgt de produkter, som Du ønsker at bestille, kontakter du Acufit på info@acufit.dk.
 • Når Du har bestilt varer, klikker du på “ordreoversigt”, hvor Du kontrollerer om bestillingen er korrekt og retter eventuelle fejl.
 • Nederst på ordreoversigten klikker Du på “afsend bestilling” for at afgive en bindende ordre til os.
 • Når Du har klikket på “afsend bestilling”, modtager vi autorisation for betaling fra bank eller kreditkortselskab for det ordrebeløb, der fremgår af ordreoversigten. Beløbet trækkes ikke på din konto på dette tidspunkt, skønt rådighedsbeløbet på Din konto vil blive reduceret med det autoriserede beløb. Dette er en helt normal procedure, der benyttes af bankerne. Hvis der ikke opnås autorisation, behandles ordren ikke yderligere.
 • Acufit sender dig en e-mail som bekræftelse på din bestilling. Denne e-mail udgør dog ikke godkendelse af Din ordre.
 • Acufit fremsender herefter endnu en e-mail til Dig med godkendelse af ordren og bekræftelse på afsendelse af de bestilte varer(“Afsendelsesbekræftelse”).
 • Endelig købsaftale for de bestilte varer indgås mellem Dig og Acufit, når vi fremsender e-mail med Afsendelses bekræftelse til Dig, dog senest når du modtager varerne.
 • Købsaftalen kan indgås på dansk.
 • Købsaftalens ordlyd fremgår af vores e-mail med afsendelsesbekræftelse. Acufit gemmer købsaftalen, men kunden har ikke adgang hertil efter indgåelse af aftalen.

Acufit kan afvise at gennemføre ordren bl.a. i følgende tilfælde:

  • Hvis det bestilte produkt ikke længere lagerføres eller fremstilles.
  • Hvis der ikke kan opnås autorisation for betaling af købesummen.
  • Hvis kunden ikke opfylder de ovenfor anførte kriterier for at bestille varer.

Hold dig ajour

Vi vil meget gerne holde dig ajour og orienteret alle vores nye spændende produkter, kampagner og fremstød. Gå ind på www.acufit.dk og klik på ‘register’, hvis Du ønsker at modtage nyheder fra os.

Kontaktoplysninger

E-mail: kundeservice.dk@acufit.dk Tlf: +45 77 34 77 60

Postadresse:

Acupressure Massage Solution ApS, Færgeparken 20, 3600 Frederikssund.

Kontakt os

Acupressure Massage Solutions Færgeparken 20
3600 Frederikssund
Telefon: +45 24 888 400

Her bor vi
Kontakt os